SZARE POLÓWKI

ZWIĄZEK WOLNEGO HARCERSTWA POLSKIEGO

rok założenia 1979

Aktualności

5 dni temu

A po powrocie z obozu miła niespodzianka. Paczka z Centrum Archiwów Spolecznych a w niej: nowy dysk HDD, dwie koszulki i 2 pary rękawiczek dla naszych archiwistow, zeszyt i podelko bezkwasowe (bedzie na najcenniejsze stare fotografie). To ws,ystko za udzial w Archifeście i zorganizowanie wystawy w naszej harcówce w Dniu Archiwisty. Czuwajcie bo nie znacie dnia ani godziny!

7
1 Comments
6 dni temu

3
2 tygodnie temu

Obóz w Liszynie rozpoczęty.

17
1 Comments
4 tygodnie temu

Bardzo jesteśmy dumni z odnalezienia tych afiszy sprzed lat.

8
1 miesiąc temu

A w naszej harcówce w ramach Archi Festu z okazji Dnia Archiwisty będzie zaprezentowana skromna wystawa ciekawostek z naszego Archiwum ZWHP. Najstarsze dokumenty datowane sa na rok 1916. Jest sporo archwaliów z lat 1918, 1920. Skupilśmy się na najcenniejszych dokumentach kategorii A (wieczystego przechowywania). Rzadko można je podziwić w oryginałach, bo zwykle prezentowane są kopie takich dokumentów. ZAPRASZAMY w niedzielę 9 czerwca w godzinach 13- 17 do harcówki ZWHP Os. Wysokiec 22 (wejście od ul. Złoczowskiej).

14

O NAS

HISTORIA

Poniżej znajduje się nasza historia oraz linki do dokumentów oraz stron, które na nasz temat pisały.

INSTRUKCJE

Przydatne dokumenty i instrukcje

FHZ

Federacja Harcerska ZARZEWIE

DLA RODZICÓW

Chcesz, aby Twoje dziecko uczestniczyło we wspaniałej przygodzie? Przeczytaj.

KONTAKT

Nasza lokalizacja, maile, dane kontaktowe oraz jak nas wspomóc.

Historia

Organizacja ZWHP „Szare Polówki” powstała w październiku 1979 roku jako porozumienie trzech niezależnych środowisk harcerskich: Zielonej Góry, Krzeszowic i Skarżyska-Kamiennej. Jej misją stało się wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu wolności i tradycji przedwojennego harcerstwa i przeciwstawianie się ówczesnej indoktrynacji komunistycznej. „Szare Polówki” działały jako tajna organizacja kadrowa ukryta w oficjalnych strukturach ZHP świadomie łamiąc jej ówczesny statut poprzez odbieranie od swych harcerzy przedwojennej roty Przyrzeczenia Harcerskiego i prowadząc pracę wychowawczą w oparciu o tradycyjne Prawo Harcerskie z roku 1918. Pierwsze aresztowania i przesłuchania przez SB konspiratorów ZWHP miało miejsce już na przełomie 1979/80 roku, na skutek wybiórczego czytania listów przez agentów SB rekrutowanych wśród pracowników Poczty Polskiej. Po pierwszej wsypie, organizacja przeszła do całkowitej konspiracji. Zrezygnowano z korespondencji pisemnej, a kontakt odbywał się wylanie przez łączników znających hasło. Pierwszy zlot ZWHP odbył się w sierpniu 1980 na Wykusie w Górach Świętokrzyskich. Przyjęto wówczas jako obowiązującą w całej organizacji rotę Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego z roku 1918, ustalono zasady funkcjonowania i kontaktowania się, przyjmowania do konspiracji nowych środowisk i wyznaczono cele dla instruktorów harcerskich. Organizacja miała mieć strukturę sieci zastępów i drużyn i przeciwstawiała się nomenklaturze działaczy harcerskich i przewodniej roli partii PZPR w ZHP.

Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki” działał w konspiracji do roku 1990. Członkowie ZWHP po roku 1989 włączali się w tworzący się Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” lub w ruch odnowy w ZHP. Część z nich przeszła też w stan spoczynku nie podejmując służby instruktorskiej w nowych organizacjach harcerskich słusznie czując się zwolnieni z Przysięgi Instruktorskiej „Szarych Polówek”, która nakazywała pełnienie służby harcerskiej aż do zwycięstwa.
13 grudnia 2018 roku została powołana Fundacja ZWHP „Szare Polówki”, której celem stało się między innymi: Badanie historii i tworzenie archiwum tajnej organizacji harcerskiej ZWHP „Szare Polówki” działającej w latach 1979 – 1989. Dwa lata później 17.09.2020 roku, w ślad za działalnością Fundacji i na skutek nagłośnienia etosu „Szarych Polówek”, został zarejestrowany Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki” i rozpoczął tworzenie nowych jednostek harcerskich. Zapraszamy wszystkich do współpracy w duchu harcerskiego braterstwa.

Czuwajcie Druhny i Druhowie, bo nie znacie dnia ani godziny!

Do poczytania, pooglądania lub pobrania:

Historia na stronach IPN

Marek Jedynak, Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki” – nieznana alternatywa dla ZHP, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2010, t. VI, s. 63-88
Marek Jedynak, Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 5-6 (114-115), s. 62-71
Gawęda „40 lat Zjazdu ZWHP – sierpień 1980”

INSTRUKCJE ZWHP

[…]

środowisko – grupa harcerska działająca w określonym miejscu, posiadająca własne barwy, obrzędowość i tradycje; podstawową formą jest drużyna, która może zostać rozwinięta w szczep

drużyna (harcerska, wędrownicza, wielopoziomowa) – forma organizacyjna, w ramach której funkcjonują odpowiednie grupy metodyczne; drużyną kieruje drużynowy

gromada zuchowa – forma organizacyjna pracująca z dziećmi w wieku 7-10 lat; samodzielną gromadą kieruje drużynowy, gromadą w ramach drużyny wielopoziomowej – gromadkowy

krąg (instruktorski, starszoharcerski, ruchu przyjaciół harcerstwa) – forma organizacyjna zrzeszająca osoby dorosłe; działalność kręgu koordynuje przewodniczący

szczep – środowisko, w którego skład wchodzą co najmniej dwie drużyny (gromady), o wspólnym rodowodzie; szczepem kieruje szczepowy

[…]

Więcej, w dokumencie do pobrania:
plik PDF

[…]

1. Zasady mundurowe obowiązują wszystkich członków ZWHP.
2. Szczegółowe przepisy ubiorcze, ustalane są w poszczególnych środowiskach.
3. Każdy członek ZWHP ma obowiązek dbania o mundur i utrzymywania go w należytym porządku.
4. Każda środowisko ZWHP jest zobowiązane dążyć do pełnego umundurowania swoich członków oraz dbania, aby w czasie wspólnych zajęć harcerskich wygląd członków jednostki był spójny.
5. Podczas występowania razem z macierzystą jednostką organizacyjną ZWHP instruktor powinien nosić umundurowanie zgodne z zasadami przyjętymi w tej jednostce.
6. Koszulę mundurową nosi się wpuszczoną w spódnicę lub spodnie.
7. Mundurowe nakrycie głowy noszone jest wtedy, gdy nie przeszkadza w wykonywanych czynnościach. Do munduru nie nosi się nakryć głowy innych niż regulaminowe, chyba że spowodowane jest to warunkami atmosferycznymi. W pomieszczeniach zamkniętych nie nosi się nakryć głowy, z wyjątkiem sytuacji ujętych w zasadach ceremoniału harcerskiego.

[…]

Więcej, w dokumencie do pobrania:
plik PDF

[…]

naczelnik – skórzany z ramienia
komendant związku drużyn – biało-granatowy z ramienia
przewodniczący kręgu – biało-granatowy
szczepowy – granatowy z ramienia
kwatermistrz szczepu/związku drużyn – czerwony z ramienia

[…]

Więcej, w dokumencie do pobrania:
plik PDF

[…]

Życie rodzinne
1. Ma stały obowiązek domowy i wywiązuje się z niego.
2. Zna daty świąt rodzinnych (imieniny, urodziny, rocznice) i pamięta o nich.
3. Dzieli się z rodzicami swoimi radościami i niepowodzeniami.

Zaradność życiowa
1. Skompletuje wymagany w środowisku pełny zestaw umundurowania.
2. Zaoszczędzi niedużą sumę pieniędzy i wyda ją na zaplanowany wcześniej cel.
3. Zna okolice swego domu i szkoły. Wie, gdzie jest przychodnia lekarska, apteka, poczta, posterunek policji, dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. Potrafi wskazać drogę do tych miejsc.
4. Dba o swój wygląd i czystość, utrzymuje porządek wokół siebie. Przyszyje guzik, plakietkę do munduru, wyszyje znak sprawności.
5. Systematycznie uczestniczy w zajęciach ruchowych (np. gimnastyka, gra w piłkę, jazda na rowerze).
6. Dba o higienę osobistą i zapobiega przeziębieniom, odpowiednio się ubierając.

[…]

Więcej, w dokumencie do pobrania:
plik PDF

[…]

Przewodnik to drużynowy po próbie, wkraczający na szlak instruktorskiego rzemiosła jako uczeń. Osoba posiadająca wiedzę ogólnoharcerską i umiejętności z zakresu technik harcerskich na poziomie III stopnia harcerskiego (samarytanka / ćwik). Przygotuje się do pełnienia roli wychowawcy na obozie. Ukończy podstawowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobędzie wiedzę na temat metodyki harcerskiej, zuchowej i wędrowniczej – wyspecjalizuje się w jednej z nich. Zaliczy próbę przewodnikowską – przez rok poprowadzi drużynę lub gromadę, stosując odpowiednie dla danej grupy wiekowej formy pracy. Jest przewodnikiem – wodzem dla swoich podopiecznych. W momencie zamknięcia próby powinien mieć ukończone 18 lat.

[…]

Więcej, w dokumencie do pobrania:
plik PDF

Od ponad 40 lat, różne organizacje i różni działacze próbują odbierać nam prawo do nazywania się organizacją harcerską. Najpierw robił to komunistyczny ZHP, wyrzucając nas (bądź co bądź słusznie) ze swej organizacji z czego możemy być jedynie dumni, dziś robią to czasami działacze dużych harcerskich organizacji nazywając mniejsze organizacje harcerskie określeniami jakich cytować z uwagi na Prawo Harcerskie nie przystoi. Z tego właśnie powodu małe lokalne harcerskie organizacje przystępują często do Federacji Harcerskiej ZARZEWIE, którą wspólnie z kilkoma innymi środowiskami harcerskimi zawiązaliśmy 22.05.2021, w 110 rocznicę wydania pierwszego rozkazu harcerskiego we Lwowie przez twórcę polskiego harcerstwa Andrzeja Małkowskiego.

Federacja Harcerska Zarzewie

Przyjęliśmy tam definicję harcerskiego systemu wychowawczego opracowaną przez hm Michała Bobrzyńskiego (twórcy NRH i SHK Zawisza) i weryfikacja organizacji pod tym względem powinna być naszym zdaniem kluczowa przy określaniu czy jakiś twór jest harcerski czy nie. Możesz zatem sprawdzić czy działasz w harcerskiej organizacji lub czy twoje dziecko wychowuje się po harcersku analizując kolejne punkty i szczerze odpowiadając czy znana ci organizacja ich przestrzega.

Dla rodziców

Dlaczego warto zapisać dziecko do harcerstwa?

Jest wiele powodów, ale najważniejszy to fakt, że harcerstwo nie jest jedynie miejscem spędzania wolnego czasu, tylko jest rzeczywistą organizacją wychowawczą kształtującą charakter. Prawo Harcerskie i szczera wola wyrażona w Przyrzeczeniu Harcerskim, obowiązuje wszystkich – zarówno wychowanków jak i wychowawców, co sprawdza się już ponad 100 lat i daje właściwe rezultaty wychowawcze. Ponadto metoda harcerska jest tak przemyślana, aby harcerze sami się wychowywali poprzez własny przykład, braterstwo, pracę grupową, przyjaźń i przygodę. Obcowanie na łonie natury dostarcza tak wielu zapomnianych dziś bodźców – zapach lasu, ciepło ogniska, samodzielne przygotowanie posiłków w terenie czy nocleg pod namiotem. Dostarczą Twemu dziecku niezapomnianych przygód i wspomnień do których będzie wracać w przyszłości. System stopni i sprawności pomaga w opanowaniu wielu przydatnych umiejętności daleko wychodzących poza umiejętność obsługi telefonu komórkowego i tabletu, od których to nadmiaru można dziecko uchronić, dając w zamian ciekawsze bodźce. Harcerstwo jest prawdziwą praktyczną szkołą życia – uczy stawiania i osiągania celów. Z czasem uczy też przywództwa, wytrwałości, systematyczności, radzenia sobie w nieoczekiwanych lub trudnych sytuacjach, kreatywnego rozwiązywania rożnych kwestii i wielu przydatnych umiejętności: od przyszycia guzika do pieczenia chleba w ognisku włącznie.

Kiedy jest najlepszy czas aby zacząć harcerską przygodę?

Praktycznie nie ma tu ograniczeń wiekowych. Rozpocząć harcerską przygodę można w każdym wieku. Dzieci od 7 do 10 roku życia pracują w gromadach zuchowych. Od 10 do 15 roku życia organizujemy się w drużyny harcerskie. Młodzież od 16 do 18 lat skupia się w drużynach wędrowniczych. Dorośli zrzeszają się w kręgach harcerstwa starszego. Dla osób pragnących wspierać harcerstwo (np. rodziców) organizowane są Koła Przyjaciół Harcerstwa. Najlepsze rezultaty wychowawcze osiąga się oczywiście po przejściu całego cyklu metodycznego – od zucha, poprzez wiek harcerski, wędrowniczy do wejścia w dorosłe życie. Dobrym czasem na wstąpienie do drużyny harcerskiej jest okres piątej i szóstej klasy szkoły podstawowej. Można już w tym czasie wykazać się zdolnościami organizacyjnymi i przywódczymi, a harcerstwo, poprzez pracę systemem zastępowym, potrafi je wspaniale rozwinąć.

Ile to zajmuje czasu?

Zbiórki zastępu harcerskiego odbywają się raz w tygodniu i trwają zwykle nie dłużej niż 2 godziny. Zbiórki drużyny odbywają się raz w miesiącu i zwykle połączone są z wyjściem poza miasto, grą terenową lub biwakiem, z tego powodu organizowane są raczej w dni wolne od zajęć szkolnych np. w sobotę lub niedzielę. Raz na kwartał może zdarzyć się jakaś wycieczka z nocowaniem często połączona z rajdem lub zlotem, gdzie można spotkać inne grupy harcerzy. Letni obóz trwa 2 lub 3 tygodnie i organizowany jest zazwyczaj w lipcu. Zimowisko również może przyciągnąć chętnych i trwa około tygodnia. Oczywiście wszystkie te zajęcia są dobrowolne, nie piszemy usprawiedliwień za nieobecność dziecka, ale ze względów logistycznych dobrze jest wiedzieć, jeśli ktoś nie może uczestniczyć w zbiórkach np. z powodu choroby lub innych planów rodziny.

Ile kosztuje harcerstwo?

W porównaniu z innymi miejscami takimi jak kluby, świetlice czy zajęcia tematyczne dla dzieci harcerstwo jest bardzo tanią formą spędzania wolnego czasu oraz letniego i zimowego wypoczynku. Warto wiedzieć, że kadra harcerska pracuje społecznie z poczucia służby i pasji do harcerstwa. Składka członkowska w ZWHP „Szare Polówki” jest symboliczna i wynosi 12 zł rocznie i jest naprawdę kwotą służąca do utrzymania ewidencji w należytym porządku. Oprócz tego drużyny ustalają wewnętrzne składki na pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do organizowania zbiórek. Jest to zwykle ok 10-30 zł miesięcznie Żeby zdobyć fundusze organizują też różnego rodzaju akcje zarobkowe. Często zamożniejsi rodzice wspierają harcerstwo poprzez działającą Fundację ZWHP, której celem jest pozyskiwanie sponsorów i funduszy na pracę harcerską. Biwaki i wycieczki to koszt taniego dojazdu, i kilkanaście złotych na tak zwany wsad do kotła czy kiełbaskę na ognisko. Letni obóz o ile udaje się pozyskać sponsorów potrafi zamknąć się w kwocie 1000 – 1500 zł. Jednorazowym wydatkiem na wstępie będzie zakup munduru i ekwipunku, ale można go rozłożyć na pierwsze kilka miesięcy. Często drużyny organizują się i kupują mundury wspólnie, czasem szyją samodzielnie lub przekazują sobie używane umundurowanie, z którego w młodym wieku szybko się też wyrasta.

Co warto wiedzieć?

Obecnie harcerstwo w Polsce nie jest jedną organizacją. Istnieje kilka dużych i kilkadziesiąt małych organizacji harcerskich. Te mniejsze organizacje, aby nie być pomijane choćby w świadomości władz państwowych zorganizowały się w Federację Harcerską ZARZEWIE. Federacja działa w całym kraju, co daje możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy między środowiskami. Przykładowo, w Krakowie możemy gościć przez kilka dni harcerzy np. z Płocka czy Legnicy, którzy wdzięczni za nocleg i gościnę w naszej harcówce zaproszą nas potem do siebie i tam ugoszczą. Taka współpraca i wymiana doświadczeń jest bardzo cenna i poza przygodą, daje nowych przyjaciół i dostarcza nowych wizji.

Zapisz swoje dziecko do harcerstwa już dziś!

Harcerstwo jest dobrowolne. Pracujemy z ochotnikami, jednak rola rodziców jest bardzo duża. Liczymy nie tylko na wysłanie dziecka i zapisanie go do harcerstwa, a na wspieranie go w jego sukcesach, szczególnie w początkowym okresie. Niezwykle ważny jest Państwa kontakt z drużynowym i wyrozumiałość, bo metoda harcerska nie zawsze pozwoli aby dziecko wróciło do domu czyste i wypoczęte. Czasem wróci zmęczone lub nawet trochę głodne, bo nie od razu wszystkim smakuje zupa z ogniska i samodzielnie zrobione kanapki, ale dołożymy wszelkich starań aby Wasze dziecko zawsze wracało do domu szczęśliwe.

Jak zapisać?

Siedziba naszej organizacji harcerskiej mieści się na Osiedlu Wysokim 22 -wejście od ulicy Złoczowskiej (czyli z tyłu budynku). Tam w piwnicy mamy swoją harcówkę i biuro. Naczelnik pełni dyżur zwykle we wtorki i środy od 17:00 do 19:00 i jest dostępny dla Państwa we wszystkich sprawach organizacyjnych i wychowawczych.

Kontakt mailowy: naczelnikzwhp@gmail.com, a telefon to 515 413 215

Oczywiście nie jest konieczny kontakt osobisty, wystarczy jak dziecko wyślecie Państwo na pierwszą zbiórkę i podpiszecie odpowiednią zgodę wraz z klauzulami RODO na przynależność do ZWHP „Szare Polówki”. Zwykle przed akcją letnią organizujemy też spotkanie z rodzicami w celu omówienia tego dłuższego wyjazdu.

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
Krzysztof Mika
harcmistrz

Kontakt

,Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki”

NIP: 6783188246
Regon: 387801740
Adres Naczelnictwa:
Os. Wysokie 22
31-820 Kraków
naczelnikzwhp@gmail.com
tel: 515413 215

Dyżury Naczelnika: środa 17:00 – 19:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

Jednostki ZWHP:

 • 201 Ochotniczy Związek Drużyn im gen. Józefa Hallera (Kraków)
 • Gromada Zuchów „Błękitna Armia Smoka” (Kraków)
  hm. Krzysztof Mika tel: 515413215
 • 25 Nowohucka Drużyna Harcerzy im. hm. RP Stanisława Sedlaczka (Kraków)
  phm. Paweł Duran
  http://25ndh.cba.pl
 • Koło Przyjaciół Harcerstwa przy 3 Zborze Chrześcijan Baptystów w Krakowie
  dh Jacek Skóra
 • Krąg Strszoharcerski „Źródło” (ogólnopolski) – w trakcie tworzenia
  phm. Andrzej Białek

Fundacja ZWHP „Szare Polówki”
Os. Kalinowe 9 lok. B
31-913 Kraków
KRS: 0000770004
NIP: 6783178006
Regon: 382513456
Kontakt: fundacjazwhp@gmail.com
tel: 515413215

Archiwum ZWHP „Szare Polówki”
Os. Kalinowe 9 lok. B
31-813 Kraków
kontakt: Kustosz Archiwum hm. Krzysztof Mika, tel: 515413215

Harcerska Baza Szkoleniowa „Widełki”
Nowa Huta 51
gmina: Raków
woj: Świętokrzyskie

Konto Bankowe Fundacji ZWHP „Szare Polówki”
38 2530 0008 2062 1051 6316 0001
(tytuł przelewu działalność statutowa)