IDZIEMY W JASNĄ Z BŁĘKITU UTKANĄ DAL

^
1979

VII Harcerskie Zawody na Orientację w Kaliszu

27-29 czerwca 1979

Krzysztof Mika, Piotr Kluczyński i Leszek Olsiński wraz z kilkoma środowiskami (między innymi reprezentacjami Katowic i Kielc) w odpowiedzi na wymuszanie śpiewania „komunistycznej” zwrotki dopisanej do hymnu harcerskiego zaczynającej się od słów: „socjalistycznej biało-czerwonej”, uknuli spisek i na uroczystym Apelu kończącym imprezę w trakcie śpiewania hymnu harcerskiego milczeli podczas śpiewania tej zwrotki przez środowiska HSPS, po czym znacznie głośniej odśpiewali jeszcze pozostałe przedwojenne zwrotki, zmuszając tym samym instruktorów Głównej Kwatery ZHP do wsłuchania hymnu harcerskiego w całości w postawie zasadniczej.

^
1979

Nowy, niezależny zastęp harcerski „Nocne Marki”

1 lipca 1979

Powstaje niezależny zastęp harcerski „Nocne Marki” zgłoszony do KH ZHP w Skarżysku Kamiennej, jako zastęp NAL (Nieobozowa Akcja Letnia). W skład Zastępu wchodzili: Krzysztof Mika, Krzysztof Górzyński, Piotr Kluczyński, Jacek Trofimiuk, Krzysztof Osóbka i Andrzej Świetlik.

^
1979

Powstanie ZWHP „Szare Polówki”

4 października 1979

W nocy na Centralnym Kursie Instruktorów Imprez na Orientację w Perkozie, powstaje tajna organizacja harcerska o strukturze kadrowej, założona przez środowiska: Krzeszowic, Zielonej Góry i Skarzyska Kamiennej. Obecni druhowie: Krzysztof Mika i Jacek Trofimiuk ze Skarżyska-Kamiennej, z Krzeszowic Ryszrd Mudrak, z Zielonej Góry Adam Markowski. Sprzysiężenie jest zwane pod nazwą ZWHP „Szare Polówki”. Wyznaczono sobie zadanie polegające na zorganizowaniu prawdziwie harcerskich drużyn w strukturach istniejącego ZHP. Ustalono hasło organizacji. „Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny!”

^
1980

Pierwsza „wsypa”

17 stycznia 1980

Służba Bezpieczeństwa przesłuchuje druha Krzysztofa Mikę. Tajna organizacja harcerska ZWHP została namierzona przez SB poprzez czytanie korespondencji. Celem przesłuchania jest zastraszenie. Podobne przesłuchania miały miejsce w Zielonej Górze i Krzeszowicach. Organizacja schodzi do podziemia, wprowadza zakaz korespondencji listownej i kontaktuje się wyłącznie przez łączników.

^
1980

Przyrzeczenie Harcerskie

30 marca 1980

Druh Krzysztof Osóbka i Andrzej Świetlik z zastępu NAL „Nocne Marki” składają jako pierwsi harcerze ZWHP ze Skarżyska Przyrzeczenie Harcerskie z roku 1919. Odbyło się to na Cmentarzu Partyzanckim na zbiórce 11 DH im. Alka Dawidowskiego. Przyrzeczenie odebrał Drużynowy 11 DH Krzysztof Mika.

^
1980

XXII Harcerski Rajd Świętokrzyski

Czerwiec 1980

Na trasie rajdu członkowie ZWHP ze Skarżyska: Krzysztof Mika, Krzysztof Osóbka, Jacek Trofimiuk i Krzysztof Górzyński wtopieni są w reprezentację Klubu Imprez na orientację przy KH ZHP Skarżysko. Na tej samej trasie obecny jest patrol z Zielonej Góry, który zna hasło ZWHP i przywozi pozdrowienia od druha Adama Markowskiego – organizatora tajnego harcerstwa w Drużynie „DUKT” z Zielonej Góry. Zastęp ten daje wspaniały przykład braterstwa i służby. Ustalono datę i miejsce zlotu ZWHP na sierpień 1980 roku na Wykusie.

^
1980

Tajny Zlot ZWHP na Wykusie w Górach Świętokrzyskich

25 sierpnia 1980

Obecne środowiska Zielonej Góry i Skarżyska. Podjęto uchwałę o obowiązującym Przyrzeczeniu Harcerskikm w brzmieniu: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. W nocy przy kapliczce na Wykusie Przyrzeczenie składają: Krzysztof Mika, Jacek Trofimiuk i Krzysztof Górzyński, (Skarżysko) Adam Markowski i Gabriel Bujakiewicz (Zielona Góra).

^
1981

Powstaje Zastęp „Lwów”

1 lipca 1981
^
1981

Przejście na przedwojenny system stopni harcerskich

1 września 1981

Zastęp „Lwów” przechodzi na przedwojenny system stopni harcerskich. Weryfikując stopnie nadano stopień ćwika Krzysztofowi Mice, wywiadowcy Jackowi Semaniakowi i młodzika pozostałym członkom zastępu. Zastęp „Lwów” utworzył też tymczasową Radę i postanowił utworzyć Drużynę Harcerzy nadając jej numer 1. Podjęto ostateczną decyzję o braku koedukacji i tworzeniu drużyny męskiej.

^
1981

Powstaje zastęp Orlęta

9 września 1981

Krzysztof Mika – drużynowy 11 DH im. Alka Dawidowskiego, działający w ruchu ZWHP „Szare Polówki” kieruje Apel do harcerzy o wstąpienie w całości do organizującej się 1 Drużyny Skautów. Druh Rafał Gelbert odczytuje apel kolegom z drużyny i tak powstaje zastęp harcerski „Orlęta Lwowskie” – nazywany w jedynce „Orlęta”.

^
1981

Reaktywowanie 1 Drużyny Harcerzy w Skarżysku

3 października 1981

Zbiórka założycielska 1 Drużyny Harcerzy „Czarnej Jedynki” w Skarżysku-Kamiennej. Przyrzeczenie harcerskie ZWHP składają przyboczny wyw. Jacek Semaniak i dh. Grzegorz Katerżawa. Na zbiórce jest obecnych 12 harcerzy oraz zaproszeni goście między innymi Henryk Grzywka, Stanisława Staszałek i Krystyna Gołębiowska.

^
1981

Rajd „ROTA” w Zielonce

14-15 listopada 1981

Druh Włodek Szydłowski (biszkopt) w drużynie ZWHP od kilku dni, przewozi „nielegalne” gazetki na rajd Harcerski „Rota” do Zielonki. Gazetki były powielone w Kielcach przez dh. Henryka Magiera na powielaczach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Włodek zgłosił się do tej akcji na ochotnika, został pouczony o niebezpieczeństwie, a paradoksem jest, że szukając noclegu rajdowego zwrócił się o pomoc do patrolu Milicji Obywatelskiej.

^
1981
Harcerskie Pogotowie Zimowe
25 listopada 1981

Drużyna ZWHP „Czarna Jedynka” ze Skarzyska Kamiennej włącza się w działania Harcerskiego Pogotowia Zimowego Harcerek i Harcerzy ogłoszonego przez KIHAM

^
1981

Wprowadzenie Stanu Wojennego

13 grudnia 1981

Wprowadzenie Stanu Wojennego – Rada Drużyny omawia strategię działania na wypadek interwencji sowieckiej. Harcerze srarsi (zastęp Jastrzębie) przygotowują się do akcji sabotażowych i spontanicznie gromadzą butelki na benzynę. O godzinie 13:00 posidano już 2 kanistry benzyny (która wówczas była sprzedawana na kartki i cieżko było ją zdobyć).

^
1982

Kolory Zastępów

29 lutego 1982

W „Czarnej Jedynce” ZWHP wprowadza się kolory dla zastępów: Lwów –niebieski, Wilki – zielony, Żubry- czerwony, Kruki – żółty, Orlęta – kultywujące tradycje 11 DH – pomarańczowy, Puchacze – brązowy. Drużyna używa numeru 1, Komenda Hufca ZHP nie uznaje tego mumeru jeszcze przez prawie rok.

^
1982

Pierwszy „Bieg Biszkoptów”

28 marca 1982

W rocznicę święta 11 DH odbywają się w „Czarnej Jedynce” pierwsze biegi na biszkopta. Według nowych regulaminów drużyna nie uznawała żadnych stopni nadanych przez ZHP. Każdy niezależnie czy w ZHP miał krzyż czy nie, zaczynał służbę  harcerską od początku. Pierwsze próby biszkopta odbyli: Paweł Wężyk, Ryszard Sadza i Grzegorz Szczygieł. Mogli założyć lilijki harcerskie, przyszyć metalowe guziki i włożyć białą chustę pod kołnierz. Każdy mógł się do nich zwracać DRUHU.

^
1982

Bieg na Gońca

16 maja 1982

Odbył się pierwszy w „Czarnej Jedynce” bieg na sprawność „Gońca”. Pierwsze sprawności przyznano druhom: Grzegorzowi Katerżawie,

pawłowi Wężykowi, Wojciechowi Staszowi,  a nawet biszkoptom Pierścińskiemu, Kołodziejowi i Markowi Różyckiemu. Pozostałym uczestnikom biegu otworzono próbę na tę obowiązkową sprawność polową w drużynie.

^
1982

XXIV Harcerski Rajd Świetokrzyski

czerwiec 1982

Zastęp „Lwów” reprezentuje „Czarną Jedynkę” na XXIV Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim. Zwycięża trasę o puchar Komendanta Chorągwi ZHP i zdobywa trofeum. Jedynka po raz pierwszy używa na rajdzie pałatek zamiast namiotów i nie oddaje swego sprzętu na bagaż niosąc swe wojskowe plecaki ze sobą zabierając w trasę minimum niezbędnego sprzętu.

^
1982

Przyrzeczenie Henryka Magiera

4 czerwca 1982

Na rajdzie świętokrzyskim instruktor ZHP phm Henryk Magier oficjalnie wstępuje do 1 DH im. Stanisława Staszica „Czarnej Jedynki” i składa obowiazujace w ZWHP Przyrzeczenie Harcerskie. Uroczystość odbyła się u podnuża Łysicy przy kapliczce Św. Franciszka obok źródełka.

^
1982

Pierwszy Zlot Bratnich Drużyn

26 czerwca 1982

Zlot Bratnich Drużyn na Wykusie. Oprócz „Czarnej Jedynki” ZWHP obecne są drużyny środowiska Kieleckiego związane z KIHAM . W nocy odprawa instruktorka, której przewodzi hm. Andrzej Wysocki „Bitum” ze „Szczepu Zielona 3” z Krakowa. Mówi między innymi o roli instruktora harcerskiego w komunistycznym ZHP. Instruktor ma być sitem i tarczą czyli: filtrować informacje jak sito i chronić podopiecznych (jak tarcza) przed zgubnymi wpływami komunizmu. W odprawie instruktorskiej uczestniczą między innymi członkowie „Czarnej Jedynki”: ćw. Krzysztof Mika, wyw. Grzegorz Katerżawa, wyw. Krzysztof Osóbka, mł. Dariusz Lenard.

^
1982

Obóz w Zagnańsku

lipiec 1982

„Czarna Jedynka” ZWHP jedzie na obóz harcerski Komendy Hufca ZHP do Zagnańska. Ma działać jako oddzielna drużyna obozowa. Druh phm Henryk Magier jest oboźnym. Komendantem obozu phm ZHP Michał Zakrzewski. Następuje zdemaskowanie drużyny jako łamiącej statut ZHP. Komenda obozu zmusza drużynę do usunięcia krzyża ze swej obozowej świetlicy, zabrania udawania się w niedzielę na Mszę Świętą i odmawiania modlitwy przed jedzeniem. Odbywa się potajemnie nocna Masza Świeta za obozem przy krzyżu w intencji Drużyny. Mszę odprawia przyjaciel Heńka Magiera, młody ksiądz, którego zna ze swej  działalności w NZS. Był nim późniejszy biskup pomocniczy diecezji kieleckiej ks. Marian Florczyk.

^
1982

Zlot ZWHP

15-16 lipca 1982

W Leśnej niedaleko Wykusu odbył się Zlot ZWHP. Uczestniczyły środowiska Skarzyska Kamiennej, Zielonej Góry, Kielc i Zielonki. W nocy odbył się rajd do Kapliczni na Wykusie. Poranny apel popriwadził pwd. Krzysztof Mika i zamepdował stan wolnego harcertwa Komendantowi Zlotu phm Adamowi Markowskiemu. Środowisko Zielonej góry było na obozie wędrownym w Górach Świetokrzyskich, Zielonaka przyjechała specjlnie (tylko kadra), Kielce i Skerżysko wyszły ze swych obozów harcrskich ZHP na wędrówkę w ramach Rajdu Wakacyjnego. Zgranie tych środowisk w jedym miejscu bez używania telefonów (wyłacznie przez łaczników) wymagało peceyzji i było szkołą konspiracji konieczną w okresie stanu wojennego. 

^
1982

Pierwsza Służba Pielgrzymkowa

6-13 lipca 1982

Na prośbę ks. Stanisława Bujnowskiego harcerze ZWHP organizują po raz pierwszy służbę podczas pieszej pielgrzymki do Częstochowy odbywajacej się w stanie wojennym. Zajmują się zabezpieczeniem ruchu drogowego, służbą sanitarną, wsparciem logistyki noclegów, pomocą w służbie kuchennej. Używają własnych sygnałów opracowanych specjalnie na pielgrzymkę oraz trąbki ogłaszajacej pobudkę, ciszę nocną i zbiórki. W służbie wzieło udział ok. 15 harcerek i harcerzy ze Skarżyska -Kamiennej, Kielc i Zielonki. Podczas całej trasy towarzyszył im patrol SB. Samo wyjście na służbę odbyło się bez bluz mundurowych (czapi, sztuce, krótkie spodnie, chusty i zamiast mundyru koszyla flanelowa), na trasie zaczęto używać pełnego umondurowania i wchodzono do Czestochowy szykiem trójkowym ZWHP.

^
1982

Harcerski Start 1982

12 września 1982

„Czarna Jedynka” ZWHP w Skarzysku-Kamiennej liczy 49 harcerzy i ma 6 zastępów: Lwów, Żubry, Kruki, Orlęta, Łososie, Jastrzębie. Dzieli się na 2 plutony i zastęp kadrowy. Prawo noszenia chusty przysługuje 11 druhom.

^
2018

Powstaje Fundacja ZWHP „Szare Polówki”

13 grudnia 2018

W kancelarii notarialnej Pani Grażyny Płaczek w Krakowie Aktem Notarialnym nr. 10723/2018 zostaje powołana Fundacja ZWHP „Szare Polówki” ze swoim głównym celem statutowym: Badanie historii i tworzenie Archiwum tajnej organizacji harcerskiej ZWHP „Szare Polówki” działającej w latach 1979 – 1989. Prezesem Zarzadu Fundcji zostaje mianowany hm Krzysztof Mika.

^
2020

Biesiada Grillowa Wolnego Harcerstwa

31 sierpnia 2020

W Skarżysku-Kamiennej nad zalewem Rejów odbyła się biesiada Grilowa dla byłych członków ZWHP Szare Polóki. Druh Krzysztof Mika wygłasza gawędę o „Harcerskim Sierpniu 1980” w 40 rocznicę Pierwszego Zjazdu ZWHP Szare Polówki, na którym zatwierdzono obowiązujące na zawsze w ZWHP Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

https://www.facebook.com/watch/?v=834847337051168

^
2020

Reaktywowanie Związku Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki”

17 września 2020

W dniu otwarcia wystawy „Harcerska Droga do Wolności” w okresie pandemii, zostaje reaktywowany Zwiazek Wonego Harcertwa Polskiego Szare Polowki. Zostaje zarejestrowany w Krakowie jako Stowarzyszenie Zwykłe.

^
2020

Pierwszy Rozkaz Naczelnika ZWHP Szare Polówki.

11 listopada 2020

Zostaje odczytany, nagrany i upubliczniony w internecie pierwszy rozkaz Naczelnika ZWHP „Szare Polówki”. Rozkaz odczytał phm Paweł Duran.

^
2021

Powstanie Federacji Harcerskiej ZARZEWIE

22 maja 2021

W 110 rocznicę wydanie we Lwowie pierwszego rozkazu przez Andrzeja Małkowskiego zostaje powołana w Brzegu Dolnym Federacja Harcerska ZARZEWIE. Człokami załozycielami byli: Bractwo Harcerskiej Bandery z Maszewa k. Płocka, Harcerska Organizacja Wychowawczo Patriotyczna „Cichociemni” z Brzegu Dolnego, Harcerska Organizacja Perspektywa z Legnicy, Harcerski Korpus Kadetów z Lublina i Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki” z Krakowa.

^
2021

Baza Szkoleniowa „WIDEŁKI”

29 lipca 2021

Druh harcmistrz Henryk Grzywka były członek ZWHP „Szare Polówki”, przekazał dla niezależnego harcerstwa spod znaku ZWHP swoją posiadłość „Widełki” we wsi Nowa Huta. Rozpoczęło się tworzenie Harcerskiej Bazy Szkoleniowej „Widełki”.

^
2021

I Zlot FHZ w Maszewie

1-3 października 2021

1 Zlot Federacji Harcerskiej ZARZEWIE w Maszewie koło Płocka. Bractwo Harcerskiej Bandery otrzymuje sztandar. Z ZWHP Szare Polówki obecna 3 osobowa reprezentacja kadry.

^
2021

3 Zlot ZWHP Szare Polówki

27 listopada 2021
W Krakowie odbywa się 3 Zlot ZWHP Szare Polówki. Nowi członkowie ZWHP wysyłają kartki z życzeniami do działaczy ZWHP Szare Polówki z lat 1979-1989.

^
2022

II Zlot FHZ w Legnicy

16-18 września 2022

W Legnicy odbywa się II Zlot Federacji Harcerskiej ZARZEWIE. Z Krakowa obecny jest jeden zastęp harcerzy i 2 zuchów.

^
2023

I Konkurs Modelarski
„Memoriał kpt. pil. Tadeusza Opulskiego”

14 października 2023

We współpracy w Muzeum Lotnictwa w Krakowie ZWHP organizuje I Konkurs Modelarski „Memoria kpt. pil. Tadeusza Opulskiego”. Wystawa z pamietkami po pilocie była czynna do końca roku. Uczestnikami byli modelarze z Krakowa, Legnicy, Rzeszowa, Stalowej Woli. Skromna wystawa modeli własnoręcznie wykonanych również pozostała w Muzeum Lotnictwa obok wystawy czasowej kpt pil. Tadeusza Opulskiego.