Uczcijmy pamięć kpt.pil. Tadeusza Opulskiego budując modele

Opulski Tadeusz Michał, kpt. ucz. pil – F/O, ur. 28.X.1906. Absolwent SPL w Dęblinie (4 promocja), mianowany podporucznikiem obserwatorem 15 VIII 1930. Po ukończeniu kursu pilotażu, a następnie kursu pilotażu myśliwskiego latał jako pilot myśliwski. W wojnie obronnej Polski dowodził 112 eskadrą myśliwską w składzie Brygady Pościgowej. W walkach nad Warszawą zestrzelił 1 samolot niemiecki. Przez Rumunię przedostał się do Francji, gdzie dowodził kluczem myśliwskim broniącym ośrodka przemysłowego Ramorantin. Po klęsce Francji ewakuował się do Anglii i w 303 dm objął stanowisko dowódcy eskadry. Ze względu jednak na stan zdrowia nie przeszkolił się na „Hurricane’ach” i przeniósł się do lotnictwa bombowego. Skierowany do 18 OTU w Finningley, 12 V 1943 na Vickers „Wellington” nr BK 353 wykonywał lot treningowy na jednym silniku. Samolot rozbił się w m. Belton w Lincolnshire. Zginęła cała załoga: S/Ldr E.P. Zakrzewski, Sgt R. Dreptała, Sgt T. Pasternak, Sgt. M.J. Frankiewicz. Kpt. Opulski pochowany został na cmentarzu w Newark, grób nr 316, sekcja O. Odznaczony był trzykrotnie Krzyżem Walecznych i Polową Odznaka Pilota.

źródło:

Olgierd Cumft, Hubert Kazimierz Kujawa:
„Księga Lotników Polskich – poległych zmarłych i zaginionych 1939-1946” Wydawnictwo MON Warszawa 1989 str.415

Regulamin Konkursu Modelarskiego

Memoriał kpt. pil. Tadeusza Opulskiego

Organizator: Fundacja ZWHP „Szare Polówki”

Cel: Celem konkursu jest propagowanie modelarstwa i historii lotnictwa wśród młodzieży i dorosłych oraz uczczenie pamięci kapitana pilota Tadeusza Michała Opulskiego.

Czas trwania: Budowa modeli wraz z kwerendami trwa od ogłoszenia konkursu do finału. Finał konkursu odbędzie się 5.10.2024

Opłaty startowe:
Juniorzy i Młodzicy – 10 zł
Seniorzy: 20 zł
Wcześniejsze prawidłowe zgłoszenia zawierające: zdjęcie modelu, zgodę na publikację, kartę zgłoszenia i metryczkę (historyczne uzasadnienie związku z budowanego modelu z postacią bohatera) przesłane na adres: fundacjazwhp@gmail.com są zwolnione z opłaty startowej. Dodatkowo będą one opublikowane na stronie konkursu.

Program Finału Konkursu:
piątek 4.10.2024
19:00 – 21:00: Przyjmowanie modeli i metryczek
sobota 14.10.2024
09:00 – 10:00: Przyjmowanie modeli i metryczek, c.d.
10:00 – Otwarcie wystawy
10:30 – 17:00: Ocena modeli i zwiedzanie wystawy
17:30 – 18:00: Wspomnienie o kpt.pil. Tadeuszu Opulskim
18:00 – 18:30: Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i zakończenie imprezy

.

Kategorie wiekowe:
Młodzicy (do 16 roku życia)
Juniorzy (do 21 roku życia)
Seniorzy (powyżej 21 roku życia)
Uwaga: decyduje rocznik niezależnie od daty urodzenia

Kategorie modelarskie:
Modele latające samolotów
Modele plastikowe samolotów
Modele kartonowe samolotów
Inne niż samoloty (samochody, statki, dioramy, figurki, makiety itp)
Kategoria Open – puchar specjalny od rodziny kpt. pil. Tadeusza Opulskiego

Regulamin szczegółowy udziału w konkursie:
Zasada wstępna:
Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie modele posiadające udokumentowany w metryczce (czyli z podaniem źródła), związek z postacią kpt.pil. Tadeusza Opulskiego. Nie oznacza to jednak, że mają to być wyłącznie samoloty, którymi latał, na których się szkolił lub którymi walczył nasz bohater. Mogą to być na przykład modele samolotów, które zestrzelił, z którymi miał potyczki, które były na stanie podlegającej mu jednostki (klucza czy eskadry). Mogą to być wreszcie modele rzutów kołowych dywizjonu czy eskadry; samochodów, którymi piloci się przemieszczali czy statków, którymi ewakuowali się do Francji czy Anglii. Również makiety lotnisk czy hangarów, figurki i inne modelarskie pomysły o ile związek z postacią bohatera konkursu będzie poparty źródłami i udokumentowany w metryczce.

Szczegóły:
1. Konkurs ma charakter jednodniowy i odbędzie się niezależnie od pogody.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej – załącznik Nr1.
3. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie.
5. W klasyfikacji uwzględniony będzie najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie.
Do każdego modelu należy wypełnić oddzielną kartę zgłoszeniową i metryczkę  z historycznymi informacjami popartymi źródłami.
6. Rywalizacja w danej klasie odbędzie się w przypadku obecności, co najmniej trzech modeli różnych zawodników wraz z metryczkami.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej klasie.
8. Dokumentacja do modeli (metryczka) jest wymagana. Ocena metryczki i wyniki kwerendy w zgodności ze źródłami historycznymi jest wysoko oceniane czyli na równi z dbałością i starannością wykonania samego modelu.
10. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz uczestników.
11. Wyróżniony będzie co najmniej jeden model w każdej kategorii.
12. Zgłoszone na konkurs modele ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatorów w skład której wchodził będzie specjalista modelarstwa i specjalista z historii lotnictwa oraz z głosem doradczym przedstawiciel rodziny kpt. pil T. Opulskiego.
13. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
14. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Również odbiór modeli po wystawie, odbywa się na koszt własny uczestników